KOLIBRI-MYRTE

NES Health

NES-Health – Energie en Informatie besturen onze gezondheid.

Vanuit steeds meer wetenschappelijke invalshoeken wordt er vastgesteld, dat er een regulerend energie- en informatieveld binnen het fysieke lichaam bestaat dat voorbij het celniveau opereert. NES Health noemt dit het menselijke lichaamsveld, het Human Body Field (HBF), ofwel: het besturingssysteem van het lichaam. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen bewijzen dat gezondheid veel verder gaat dan we ooit voor mogelijk hielden, – namelijk voorbij het niveau van cellen, organen en zelfs het DNA.

Gedurende bijna dertig jaar heeft de Australiër Peter Fraser de structuur en functies van dit veld onderzocht. In zijn onderzoek ontrafelde hij een systeem van dynamisch gestructureerde energie- en informatievelden, die het fysieke lichaam informeren en de fysiologie reguleren. Peter Fraser vond correlaties tussen duizenden lichaamsveld functies en het fysieke lichaam. Daarmee bereikte hij voor het eerst een integratie tussen de eeuwenoude Chinese geneeskunde en de hedendaagse biologie, anatomie en fysiologie. Uit deze theoretische benadering is NES ProVision voortgekomen. NES ProVision – in 15 seconden 145 metingen!

NES ProVision is het eerste computer soft-& hardware systeem, dat een complete scan van je lichaam maakt, zonder dat dit belastend is voor je gezondheid. Het is een systeem dat uitgebreid vaststelt waar het lichaamsveld blokkeert en waar het informatie en energie verliest. Zo wordt een compleet inzicht verkregen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gesteldheid van dat moment. Door deze gegevens te analyseren kan men een gerichte effectieve behandelmethode toepassen. De NES ProVision scan is te vergelijken met het zoeken naar de zwakste schakel in een ketting; NES toont de zwakste schakels in je lichaamsveld, het Human Body Field (HBF). Door de zwakke schakel te versterken, wordt de gehele ketting sterker. Door het versterken van het HBF wordt het genezend vermogen geoptimaliseerd en is het lichaam beter in staat zichzelf te genezen. De NES methode is niet gebaseerd op symptoombestrijding. Het is een holistische methode, gericht op het harmoniseren van het lichaamsveld, met als gevolg de bevordering van de gezondheid. De NES scan ontdekt niet alleen een onbalans in voorheen onzichtbare probleemgebieden, maar geeft ook een energetische ondersteuning voor correcties, door de zogenaamde magnetische resonantie van de NES Infoceuticals. NES Infoceuticals.

Corrigeren verstoringen in het Human Body Field. De Infoceuticalsvan NES Health zijn natuurlijke remedies, die met energie en informatie zijn ‘ingeprint’. Bovendien stimuleren ze het zelfhelend vermogen van het lichaam, zodat dit beter met stressfactoren om kan gaan. Dit in tegenstelling tot kruiden, (voedings)supplementen en geneesmiddelen, die alleen chemische informatie aan het lichaam verstrekken. Deze middelen kunnen pas optimaal hun werk doen als het onderliggende besturingssysteem ‘het Human Body Field dat door NES wordt aangepakt’ weer optimaal functioneert. De NES scan geeft aan welke infoceuticals je op dat moment nodig hebt. Na verloop van tijd wordt ‘op basis van de resultaten van een nieuwe scan’ de voorgeschreven inname aangepast. Tijdens het programma merk je dat de infoceuticals je lichamelijke herstelproces verbeteren, en een positief effect hebben op onderliggende fysieke en/of emotionele problemen. De meeste mensen ervaren vrijwel meteen een vooruitgang in welzijn en vitaliteit. Sommigen melden dat ze meer dromen, een sterker gevoel krijgen en meer persoonlijk inzicht hebben. Incidenteel kunnen tijdelijke, milde bijwerkingen ontstaan. Dit is normaal en een teken dat het Human Body Field werkt. Infoceuticals worden als druppels in een glas water ingenomen. Je kunt ze tegelijk met andere supplementen, kruiden, vitaminen en zelfs met geneesmiddelen gebruiken.

NES MiHealth De miHealth kan direct tijdens een Provision Scan worden gebruikt en worden ingesteld op de frequentie die de Scan aangeeft. Het apparaat gebruikt subtiele elektro-magnetische velden en bio-elektrostimulatie om het lichaam van informatie te voorzien. Informatie die nodig is om het naar zijn natuurlijke staat van welzijn terug te laten keren – de staat van waaruit herstel begint. Bij balansverstoringen biedt de miHealth uitkomst om deze snel te herstellen. De miHealth herstelt de natuurlijke, optimale staat van het lichaam.

HOE HET WERKT.

  • STAP 1. SCAN EN ANALYSE MET DE PROVISION ANALYSE SOFTWARE
  • STAP 2. EERSTE HERSTEL MET DE NES MIHEALTH
  • STAP 3. IMPRINT EN HERSTEL MET DE INFOCEUTICALS
Contact

NES Health biedt een compleet gezondheidssysteem dat het herstel aanpakt bij de bron. Door te kijken naar de structuren, die ten grondslag liggen aan de biochemie van het lichaam, kunnen we nu het lichaamsveld en de informatie analyseren en helpen corrigeren.

 

 

STAP 1. SCAN EN ANALYSE MET DE PROVISION ANALYSE SOFTWARE

 

Op basis van meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek en meer dan een decennium aan klinische studies en het gebruik door practitioners, levert de NES ProVision snelle, gedetailleerde en accurate analyse.

En misschien wel het meest sterke punt: de krachtige analyse is extreem makkelijke te ‘lezen’ en te begrijpen. Door met een simpele handeling uw miHealth of speciale scanner aan de ProVion te koppelen krijgt u in één klik en een paar seconden een anatomisch-correct en uiterst gedetailleerd grafisch overzicht.

 

Tijdens de scan, die slecht enkele seconden duurt, analyseert de ProVision de drie kritische factoren voor een optimaal welzijn:

 

  • • De energiekracht en –stroom in het lichaamsveld;
  • • In welke mate de informatie verschilt van de optimale blueprint van het lichaam (de blauwdruk die we 30 jaar lang onderzocht en in kaart gebracht hebben).
  • • De beste stoffen die de biochemie van het lichaam ondersteunen en helpen bij de opbouw.

 

De software geeft een analyse van 150 (sub)systemen in het lichaamsveld en laat daarbij van elk systeem zien wat de mate van vervorming of waar blokkades zijn, en welke nutriënten aanbevolen zijn om te helpen herstellen en opbouwen voor blijvend herstel.

Aanvullend geeft de ProVision een aanbeveling voor het behandelprotocol – de onderstaande vervolgstappen.

 

STAP 2. EERSTE HERSTEL MET DE NES MIHEALTH.

De volgende stap – na de scan – is een eerste herstel van de energiestroom van het lichaam door het helpen verlichten van klachten, het helpen opheffen van blokkades en/of stimuleren van zogenaamde trigger points. Ook ondersteunt de miHealth bij het normaliseren van het energieniveau.

Iedere therapiefunctie duurt slechts een aantal minuten en ondersteunt de cliënt bij pijnverlichting, stress- en angstreductie en maakt de weg vrij voor de informatie, zodat deze ook daadwerkelijk daar kan komen waar herstel nodig is.

 

  • • Energie en de kwaliteit van de energiestroom door het lichaam;
  • • Informatie, die in het lichaam wordt gecreëerd, gedistribueerd en gereguleerd;
  • • Fysiologie, die het fysieke weefsel van het lichaam creëert.

STAP 3. IMPRINT EN HERSTEL MET DE INFOCEUTICALS

Het lichaamsveld weer helpen terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat – de blueprint – is de volgende stap. Dit vindt plaats aan de hand van een protocol waarbij de cliënt 30 dagen lang, een aantal Infoceuticals tot zich neemt.

Deze Infoceuticals bevatten de benodigde informatie – de re-imprrint - voor herstel. De ProVision geeft op basis van de scan een advies.

Daarbij wordt gekeken naar die twee componenten die de sleutel vormen bij het herstel van de betreffende cliënt: